סחר בסמים לעומת שימוש עצמי: הבדלים משמעותיים

השימוש והסחר בסמים הן שתי תופעות חברתיות בעלות השלכות חמורות על הפרט ועל החברה. למרות שהן קשורות זו לזו, חשוב להבין את ההבדלים ביניהן, הן מבחינה חוקית והן מבחינה חברתית. ההבדל החוקי החוק בישראל מבחין בבירור בין סחר בסמים לשימוש עצמי. סחר בסמים נחשב לעבירה חמורה יותר, שכן הוא גורם …