מתי נחשב הלנת שכר

מדוע הלנת שכר גרועה? הלנת שכר היא ניכוי של חלק משכר העובד לצורך תשלום מסים, ביטוח לאומי וניכויים נוספים. זה מנהג מקובל בארצות הברית. הלנת שכר נחשבת לרעה מכיוון שהיא עלולה להוביל לבעיות כלכליות לעובדים. ייתכן שהכסף שנמכה מתלוש המשכורת שלהם לא יספיק לכיסוי ההוצאות שלהם והם עלולים בסופו של …